Αστική ευθύνη

Επαγγελματική αστική ευθύνη(ιδιωτών,οικογενειακή,ιατρών,δικηγόρων,

λογιστών,υδραυλικών,ηλεκτρολόγων κ.τ.λ.)