Πώληση προγραμμάτων τηλεφωνίας Internet σε συνδυασμό με τηλεόραση